A.SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ

 

  1. Karbon ve Enerji Yönetimi

Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda karbon ve enerji azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel bir yaklaşımlar çalışan kuruluşlar bu kategoride değerlendirilecektir.  

 

  1.  Su Yönetimi Kategorisi

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yaşamsal kaynaklarından biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunu teşkil eder. Suyun etkili ve iyi yönetilmesi konusunda yapılan proje ve çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

B.SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ LİDERLERİ

 

  1. Sosyal Etki Kategorisi

İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış proje ya da girişimler değerlendirilecektir.

 

  1. Sürdürülebilirlik İletişimi Kategorisi

Sürdürülebilir iş modellerini yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçmek için ilham verici ve teşvik edici paylaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri sağlamış olan iletişim kampanyaları sürdürülebilir iletişim kategorisinde değerlendirilecektir.

  

  1. İşbirliği Kategorisi

Birden fazla özel sektör kuruluşunun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri çalışmalar bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.

 

B. Yılın Sürdürülebilirlik Lideri Ödülü

 

Bu ödül sürdürülebilir iş modellerinin gerek kurumunuzda gerekse sektörde gelişmesi ve yaygınlaştırılmasına gönül vermiş ve bu yolda en etkili ve örnek teşkil eden adımları atmış iş liderine verilecektir.