ÖDÜL KATEGORİLERİ 2018

karbon-ve-enerji-yonetimi

KARBON VE ENERJİ YÖNETİMİ

Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda karbon emisyonu ve enerji kullanımı azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli / proje / çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

su-yonetimi

SU YÖNETİMİ

Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde suyun etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar veya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda geliştirilen iş modeli / proje / çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

surdurulebilir-inovasyon

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere sürdürülebilirlik düşüncelerinin (çevresel, sosyal, finansal) fikir üretiminden Ar-Ge ve ticarileştirme yoluyla şirket sistemlerine entegre edildiği ürün, hizmet ve teknolojilerin yanı sıra yeni iş modelleri / proje / çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla yapılan küçük iyileştirmeler ile de olabilir. Aşağıdaki 4 ana düzeyde başvurular kabul edilebilir:

  • Küçük iyileştirmeler
  • Kapsamlı yeniden tasarım
  • Aynı işlevsel ihtiyacı karşılamak üzere tamamen yeni geliştirilen iş modelleri
  • Sürdürülebilir bir toplum için tasarlanan iş modelleri
sosyal-etki

SOSYAL ETKİ

İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli / proje / çalışmalar değerlendirilecektir.

kadinin guclendirilmesi

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

İş hayatında, toplumsal cinsiyet rollerini eşitlikçi politikalarla ortadan kaldıran, kadınları adil bir şekilde iş dünyasına dahil ederek onların güçlenmesini sağlayan, nicel verilerin altını nitelikli adımlarla dolduran etkin ve öncü modeller bu kategoride değerlendirilecektir. Bu ödül, insan hakları, eşitlik, toplumsal cinsiyet algısı gibi konulara dair çeşitli programlar ile kadının iş hayatında güçlendirilmesi için bütünsel yaklaşım ile değer yaratan iş modeli / proje / çalışmalara verilecektir    

calisan-katilimi

ÇALIŞAN KATILIMI/BAĞLILIĞI

İşgücüne katılma stratejilerine en cazip ve bütünsel yaklaşımı gösteren, sevilen marka olma yolunda çalışanların şirketleriyle etkileşimde bulunmaları ve işlerinde daha fazla şeyi yerine getirmeleri için birden fazla fırsat sunan modeller bu kategoride değerlendirilecektir. Bu ödül, çalışanların eş zamanlı olarak bireysel mutluluk ve amaçları ile birlikte, kuruma olan duygusal bağlılığını ve kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen iş modeli / proje / çalışmalara verilecektir.

atik-yonetimi

ATIK YÖNETİMİ

Sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli iş modeli / proje / çalışmalar atık kategorisinde değerlendirilecektir.

surdurulebilirlik-iletisimi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Sürdürülebilir iş modellerini yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçmek için ilham verici ve teşvik edici paylaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan sorumlu iletişim kampanyaları (TV, sosyal medya vs.) bu kategoride değerlendirilecektir.

isbirligi

İŞBİRLİĞİ

Birden fazla kurumun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak ölçülebilir etki ve karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilecektir. Kurumlar arasındaki işbirliğinin, faaliyetleri kapsamında olağan, yeniden tanımlanan ortak bir sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal, ekonomik etki) hedefi olmalıdır. Bu kategoriye başvuran iş modeli / proje / çalışmalar B2B ve B2NGO olarak iki ayrı kategoride değerlendirilecektir. Başvuru yapılırken her kurumun onayının alınmış olması gerekmektedir.

  1. B2B İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
  2. B2NGO İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) ile sivil toplum kuruluşları (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
tedarik-zinciri-yonetimi

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Küresel tedarik zincirinin karmaşıklığı, sosyal ve çevre standartlarına uyumu zorlaştırmakta ve kapsamlı değerlendirme ve işbirliği gerektirmektedir. Bu ödül kategorisinde insan hakları, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, bütünsel bir yaklaşımla uçtan uca tedarik zinciri yönetimi ile değer ve tedarikçi bağlılığı yaratan iş modeli / proje / çalışmalara verilecektir.

surdurulebilirlik-raporu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik raporlarının şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar üzerinde yarattığı etki değerlendirilecektir. Bu kategoriye yayın tarihi 2016 ve sonrası olan raporlar ile başvuru yapılabilir.

cesitlilik-ve-dahil-etme

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü yansıtmaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik iş modeli / proje / çalışmaları kapsar. İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ile ilgili iş modeli / proje / çalışmalar bu kategoride değerlendirilmeyecektir. Bu kapsamdaki başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisinde yapılması gerekmektedir.

yilin-sosyal-girisimi

YILIN SOSYAL GİRİŞİMİ

Eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma gibi faaliyet gösterdikleri alanlarda sosyal dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlayan, kalıcı değişim yaratmayı, çözümlerini yaygınlaştırmayı ve uzun vadede toplumun desteğini kazanarak sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen, ticari faaliyetlerini amaçlarını gerçekleştirmek için araç olarak kullanan, başarı olarak toplumsal değişim ve yaratılan faydayı ölçüt alan kuruluşlara bu ödül verilecektir.

startup

STARTUP

Belirli bir problemi veya zorluğu çözmek için kurulmuş, inovasyon, etki ve geleceği düşünme ile ilişkili firmalar Startup olarak kabul edilecektir. Bu ödül, sürdürülebilirliği kalbine yerleştiren ve daha iyi bir gelecek için sosyal ve/veya çevresel etki yaratmayı hedefleyen yeni başlayan firmalara (Startup) verilecektir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2013 ve 15 Ağustos 2017 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.