Başvuru yapan kuruluşlar Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayarak, yeni ekonominin örnek lider kuruluşları arasında yer alacak ve Türkiye’de diğer kuruluşlara örnek teşkil edecek projelerini paylaşmış olacaklardır.

Ödüle başvuran kuruluşlar Türkiye’de sürdürülebilir iş modellerinin ilerlemesine ve ivme kazanmasına yönelik durumun ortaya konulmasına katkıda bulunacaklardır.

 

NOMİNASYON 30 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK VE 8 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEKTİR.