KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, startup, sosyal girişim ve yerel yönetimler başvurabilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri yalnızca özel sektör ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır.

  • Büyük Ölçekli İşletme
  • KOBİ*
  • Startup
  • Sosyal Girişim
  • Yerel Yönetim**

*KOBİ Tanımı:

Kriter​ Mikro Ölçekli KOBİ ​ Küçük Ölçekli KOBİ ​ Orta Ölçekli KOBİ ​
Çalışan Personel Sayısı ​ ‹ 10 ​ ‹ 50 ​ ‹ 250​
Yıllık Net Satış Hâsılatı​ ≤ 1 Milyon TL ​ ≤ 8 Milyon TL ​ ≤ 40 Milyon TL​
Yıllık Mali Bilanço Toplamı​ ≤ 1 Milyon TL ​ ≤ 8 Milyon TL ​ ≤ 40 Milyon TL​

**Belediye iştirakleri, büyük ölçekli işletme olarak değerlendirilmektedir.