DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvuruların, başvuru şartlarına uyum kontrolü Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yapıldıktan sonra, jüri üyeleri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre puanlama sistemi ile değerlendirmektedir. Gönderilen başvuru formuna göre yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül sahipleri belirlenmektedir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi, 17:00’a kadar tüm süreçleri tamamlanmayan ve sistem üzerinden Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ulaştırılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sürdürülebilir İş Ödülleri Değerlendirme Kriterleri:

 • Proje başvurduğu kategorinin kriterlerini etkin bir şekilde karşılıyor mu?
 • Proje sürdürülebilir bir iş modeli mi ve kurumun genel sürdürülebilirlik stratejisine entegre olmuş mu?
 • Projenin değişimi gösteren şeffaf, etkin, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir sonuçları var mı?
 • Projenin sınırları zorlayıp değişimi hedefleyen gelecek hedefleri var mı?
 • Sonuçların ve değişimin değer zincirindeki paydaşlar ile şeffaf iletişimi yapılıyor mu, bir geri bildirim mekanizması var mı?

Sürdürülebilirlik Raporu Değerlendirme Kriterleri:

 • Raporun hazırlık aşamasında iç ve dış paydaşların sürece katılımı etkin bir şekilde sağlanmış mı?
 • Rapor hazırlanırken uluslararası raporlama ilkeleri/standartları kullanılmış ve onaylanmış mı?
 • Hazırlanan raporun tüm paydaşlar ile iletişim stratejisinin değişimi gösteren etkin ve ölçülebilir sonuçları var mı?
 • Raporun etki alanını büyütmek üzere standart iletişim uygulamalarının dışında yaratıcı bir iletişim stratejisi var mı?
 • Raporun değer zincirinde yer alan paydaşlar için oluşturulan bir geribildirim mekanizması var mı?
 • Kurumun rapor kapsamında sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek stratejisi / taahhüt / hedefleri var mı?