KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip KOBİ’ler, büyük ölçekli işletmeler, startuplar ve yerel yönetimler başvurabilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri yalnızca özel sektör ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır.

  • KOBİ – Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (1-250 çalışan)
  • Büyük Ölçekli İşletmeler (250’den fazla çalışan)
  • Startuplar
  • Yerel Yönetimler