DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvuruların, başvuru şartlarına uyum kontrolü Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yapıldıktan sonra, üniversite, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri başvuruları öncelikle ön değerlendirmelerden geçirecek, elemeler sonrasında ise ödül sahiplerini belirleyecektir.

15 Ağustos 2017 Salı, 17:00’a kadar tüm süreçleri tamamlanmayan ve Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ulaştırılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sürdürülebilir İş Ödülleri Değerlendirme Kriterleri:

  • Proje/girişimin bütün iş süreçlerini kapsayan genel bir sürdürülebilirlik stratejisi var mı?
  • Proje/girişim başvurduğu kategorinin kriterlerini etkin bir şekilde karşılıyor mu?
  • Proje/girişimin sürdürülebilir değişimi gösteren etkin ve ölçülebilir sonuçları var mı?
  • Proje/girişim standart sürdürülebilirlik uygulamaların üzerine çıkıyor mu?
  • Proje/girişim sınırları zorlayıp, değişimi hedefliyor mu?